You are here: Home

ประกาศจากทางโรงเรียน

news

!!! ถ้าต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศ (ประเทศสวีเดน) สามารถติดต่อได้ที่นี่ !!!

- หลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก Babysister วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปริญญาตรี 

   มีงานรองรับเมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
   อัตราเงินเดือนเป็นที่พอใจ

- โรงเรียนศิริบรรจงบริบาล เปิดรับสมัครทุกวัน
ในหลักพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
   ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

                                       - บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ รับเฝ้าไข้ผู้ป่วยประจำบ้าน ทั้งประจำและไปกลับ
                                            โทร. 042-211-427,042-249-991,086-2296426,084-4286657,084-4286658

                                      - กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้

                                            จบแล้วมีงานรองรับ มีเงิน 6000 บาท ท่านก็สามารถเรียนได้

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนศิริบรรจงบริบาล

  • ที่อยู่ : 195/4-5 ถ.ประชารักษา อ.เมือง
    จ.อุดรธานี 41000
  • โทรศัพท์ : 042-211427 , 042-249991 ,
    084-4286657-8
  • Email: sbhealthschool@hotmail.com